Functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken:
een krachtige motor voor verbetering

Evaluaties, beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken

De resultaten van je bedrijf realiseer je samen met je medewerkers. In die zin is het verstandig om één of twee keer per jaar bewust tijd te maken voor een gesprek met je medewerkers. Individueel en in een open sfeer. Een of twee keer per jaar? Je praat toch dagelijks met je mensen? Inderdaad, maar over kleine, praktische en operationele dingen. Met een functioneringsgesprek ga je veel dieper.

Evaluaties en beoordelingsgesprekken

Evaluaties en beoordelingsgesprekken geven vooral feedback aan je medewerkers. Niet onbelangrijk, want wanneer ik tijdens sollicitaties aan kandidaten vraag wat hun leidinggevende over hen denkt, dan geven velen aan dat ze dat eigenlijk niet weten. Jammer toch?

Functioneringsgesprekken

Terwijl evaluaties en beoordelingsgesprekken over prestaties en samenwerking tijdens het afgelopen jaar gaan, zijn functioneringsgesprekken meer op de toekomst gericht. De sfeer in dit soort gesprekken is vaak ook opener en in twee richtingen. Met functioneringsgesprekken bereik je meerdere doelen:

  • Expliciet benoemen van wat goed gaat (dit doen wij veel te weinig).
  • Samen nagaan wat er beter kan.
  • Helderheid en focus creëren op wat echt belangrijk is.
  • Zicht krijgen op wat er speelt bij je mensen.
  • Samenwerking en welbevinden verstevigen.

Vaak averechts effect

Veel bedrijven hebben functionerings- en of evaluatiegesprekken, maar leidinggevenden vinden het vaak lastig om deze gesprekken te voeren en in de uitvoering loopt het vaak mis. Uit onderzoek blijkt ook dat in 70 procent van de gevallen de samenwerking en de sfeer vlak na deze gesprekken eerder verslechterd dan verbeterd zijn. En dat is natuurlijk absoluut niet de bedoeling. Wij helpen je graag bij het opzetten of verbeteren van je functionerings- en beoordelingsgesprekken en bij het vermijden van de valkuilen. Bedoeling is immers om functioneren en samenwerken te verbeteren.

Benieuwd?

Benieuwd hoe functioneringsgesprekken en evaluaties
een motor voor verbetering en betere samenwerking
kunnen vormen? We komen graag langs voor een
vrijblijvend en gratis adviesgesprek.

 Maak een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek.
Bel +32 (0)478 26 08 39 of mail ons!